What's changed? How did this helped?

   pexels-photo-192774-large
      I finished the courses. How did this help me?
     Well first now I have a recognized diploma as a fashion stylist and fashion consultant.
     It can help me to build my own personal customers circle, I can start working for a certain fashion magazine, definitely will help me  with my dream shop and I’ll know what to bring in and what to sell.
     Second, this course is very educational and helpful for you as a person. Even if someone it’s not interested to continue working in this field, it’s good to make it. Important things you’ll learn are
interactive communication in the workplace, the choice of materials for the composition collections and providing customer service. Oh … and of course fashion and STYLE ! 

    “Personal style should be effortless. It’s not about what you wear, but how confident you are when you wear it “

 
womens-clothing-483833_960_720
 
     Let’s say that certainly teaches you how to dress or how to dress better than before, to be more creative with your outfits, to combine and wear what you never did before and makes you want to be more stylish. 
    You’ll find out about all  pigmentation types and what suits each of them and more importantly, you’ll find your type, what colors works best for you and what to avoid.
    You will learn about all types of bodies and you will understand about yours, what to wear and what not, the to-do list and fashion mistakes. About  trends and trendsetters and how to accessorize your outfits. 

” Life has to be accessorized “

    You’ll go through personalities, lifestyle and fashion styles of each one and you’ll find out yours. The theory of forms and colors, you will meet the whole palette of colors, basic colors, the cold ones, the hot ones, what you can combine, why and how.
    You’ll learn textures and how to mix and wear them. You’ll learn all about all dress codes when, where,why and how. About accessories, shoes, bags.
vintage-922963_960_720
woman-457846_960_720
    You’ll pass through all style history from the beginning of 17th century till now and through the fashion industry.  It is really interesting. You’ll learn about masculine styles. I remember how impressed I was before when I watched broadcasts on the red carpet, about all the male actors in their costumes, I thought “OMG, this is perfection, everything in its place”, but in class when we got through this, I learned that most of them have suits that do not fit their bodies, too long pants, small jackets and textures not well combined. Sad ! I’m like an eagle now and I see this kind of mistakes.
neckties-cravats-ties-fashion-63580-large
 
fashion-men-vintage-colorful-large
 
    In the end, you learn how to be fashion adviser, how to sell your concepts and the staging of the collection: the concept, show & shooting. About me after I finished? I definitely know now how my next shopping session will be, what I need and what I want to buy.
    I’ve always had a casual kind of style, comfortable and fresh and since I’m a mom, I’m more casual than ever, but now I think more about my outfits, I mix, wear more colors and I like it. I like how this course changed me in every way, pulled out somehow from my zone and pushes me to want more from myself and to experience more ! Muah 🙂
 
 
 
RO:
        Am terminat cursurile. Cum mă ajută asta?
        Ei bine, acum am o diplomă recunoscută în stilism şi consiliere vestimentară.
        Mă poate ajuta să-mi construiesc propriul cerc de clienţi, pot începe să lucrez pentru o anumită revista de modă, cu siguranţă mă va ajuta cu magazinul meu de vis și voi ști ce să vând.
       În al doilea rând, acest curs este foarte educativ și de ajutor pentru tine ca persoană. Chiar dacă nu eşti interesat să lucrezi în acest domeniu, este bine să-l faci. Lucrurile importante pe care le vei învăța sunt comunicare interactivă la locul de muncă, alegerea materialelor pentru colecțiile de compoziție și furnizarea de servicii pentru clienți. Oh… și, desigur, despre modă şi stil !

” Stilul personal ar trebui să fie fără efort. Nu este vorba despre ceea ce porți, dar cât de încrezător eşti atunci când îl porți “

        Cu siguranță te învață cum să te îmbraci sau să te îmbraci mai bine decât înainte, să devii mai creativ cu ţinutele tale, să combini şi să porţi ceea ce nu ai purtat înainte și te va face să îţi doreşti să fi mai stilat.
      Vei afla despre toate tipurile de pigmentatie și ceea ce se potrivește fiecăruia și mai important, îţi vei afla tipul personal, ce culori funcționează cel mai bine pentru tine și ce să eviţi.
      Vei învăţa despre tipurile de siluete și vei înțelege totul despre corpul tău, ce să porţi și ce nu, to do list şi greşelile în modă. Despre tendințe și cum să îţi accesorizezi ţinutele. 

 ” Viața trebuie accesorizată.”

       Vei trece prin personalităţi, stilul de viață și de modă a fiecăruia şi vei afla despre a ta. Teoria formelor și a culorilor, vei învăţa întreaga paletă de culori, culorile de bază, cele reci, cele calde, ceea ce se poate combina, de ce și cum.
      Vei învăța despre texturi, cum se combină  și cum să fie purtate. Vei afla totul despre toate codurile vestimentare (Unde? Când? De ce? Cum?). Despre accesorii, pantofi şi genţi.
      Vei trece prin toată istoria modei de la începutul secolului al 17-lea până în prezent și prin industria modei. Este foarte interesant. Vei afla mai multe despre stilurile masculine. Îmi amintesc cât de impresionată eram când urmăream emisiunile pe covorul roşu, cu toţi actorii în costumele lor, mă gândeam “OMG, totul este perfect, totul la locul lui “, dar când am trecut prin asta la cursuri, am aflat că cei mai mulți dintre ei au costume care nu se potrivesc corpurilor lor, pantaloni prea lungi, jachete mici şi texturi care nu sunt bine combinate. Trist! Sunt ca un vultur acum și reuşesc să văd aceste greşeli.
      În cele din urmă, vei învăța cum să devii consilier de modă, cum să-ţi vinzi conceptele și punerea în scenă a colecției: concept, spectacol şi fotografiere. Despre mine după ce am terminat?          Eu cu siguranţă ştiu acum cum va fi următoarea mea sesiune de cumpărături, ceea ce am nevoie și ceea ce vreau să cumpăr.
     Întotdeauna am avut un stil casual, confortabil, proaspăt și de când sunt mama, merg şi mai mult pe casual, dar acum cred că mă gândesc mult mai mult la ţinutele mele, combin mai mult, port mai multe culori şi îmi place. Îmi place modul în care acest curs m-a schimbat din toate punctele de vedere, m-a scos cumva din zona mea și mă împinge să vreau mai mult de la mine și de a experimenta ! Muah 🙂

Follow:
Share:

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *