Visiting Italy's most famous natural disaster !

    That moment when I take a look at my pictures and I want to #throwback on my Instagram but I can’t decide which one I like the most because in that certain day and place I made to many good ones ! What to do? What to do? 
IMG_2800_e21321.jpg
 
  img_2803_e4341 
     Because sometimes we remember some memories we did collect in the past that we are sensible about, we remember them with joy and we wish to relive them, I decided for today to go back in time to one of my favorites places that I visit , had a huge impact and it’s definitely in my heart.
   What to say… I have that day today, little sensible and again moved by its story…

   “Darkness fell, not the dark of a moonless or cloudy night, but as if the lamp had been put out in a dark room.”

   

img_2798_e4312

The Basilica, Pompeii’s Court of Law

     It is the place that has a huge history behind and It is strongly connected with another place which I adore, Vesuvius volcano. Pompeii, located in the shadow of the great volcano, has existed for 700 years before it was nearly wiped out in just 24 hours when Vesuvius awakened on August 24 in 79 AD. The large ancient Roman town was completely buried in ash and lava following the devastating eruption and It was vanished and lost until its archeological site rediscovery 1500 years later. The disaster preserved a slice of Roman life and today the historic site is a place for archaeological study and tourist attraction. 
    The tourists can view original buildings, art, artifacts, shops, baths, pottery and the forever frozen bodies of people who died as a result of the volcanic eruption. A sensitive, incredible and unique window on the ancient world worth visiting.
20160527_140701-2
RO:
Acel moment când mă uit la poze și vreau un #throwback pe Instagram, dar nu pot decide care îmi place cel mai mult pentru că în acea anumită zi, în acel incredibil loc am făcut multe poze bune! Ce să fac? Ce să fac?
Pentru că uneori ne aducem aminte de unele momente sensibile colectate în trecut, ni le amintim cu bucurie și am vrea să le retrăim, am decis ca astăzi să mă întorc în timp, într-unul dintre locurile mele preferate pe care l-am vizitat, a avut un impact enorm și este cu siguranță în inima mea.
Ce să spun… am acea zi astăzi, puțin sensibilă și din nou mișcata de aceasta mare poveste.

“Întunericul a căzut, nu întunericul într-o noapte fără lună sau tulbure, dar, ca și în cazul în care lampa a fost pusă într-o cameră întunecată.”

Este locul care are o istorie imensă în spate și este puternic legat cu alt loc, pe care îl ador, vulcanul Vezuviu. Pompei, situat în umbra marelui vulcan, a existat timp de 700 de ani înainte de a fi distrus în doar 24 de ore, atunci când Vezuviul s-a trezit pe 24 august în anul 79 d.Hr. Marele oraş antic roman, a fost complet îngropat în cenușă și lavă în urma erupției devastatoare şi a fost dispărut și pierdut până la redescoperirea sitului său arheologic 1500 de ani mai târziu. Dezastrul a păstrat o parte din viața romană și situl istoric este un loc pentru studiu arheologic și atracție turistică.
Vizitatorii pot vedea clădiri originale, arta, artefacte, magazine, bai, ceramică şi corpurile pentru totdeauna pietrificate ale oamenilor care au murit în urma erupției vulcanice. O fereastră sensibilă, incredibilă și unică cu vedere spre lumea antică ce merita vizitată.

pompeii_italy

Water Tomb

IMG_2580_98.jpg

Columns

IMG_27776_.jpg

The Theatre

    The archeological site is protected today and it is simply amazing to get this fairly clear picture of what Roman city and life was like 2,000 years ago. Some of the places are so well preserved, many wall paintings still survived, the stone streets are intact and the stepping stones (their version of crosswalks) used back then to cross the streets during heavy rainfall, are still in their place. I was always impressed with the huge amount of history about the buried and ruined town and I found the ruins of Pompeii fascinating and very emotional to see the bodies which were caught by the eruption.
RO:
Situl arheologic este protejat astăzi și este pur și simplu uimitor ca putem  obține această imagine destul de clară a oraşului roman şi a vieţii de acum 2000 de ani. Unele dintre aceste locuri sunt atât de bine conservate, multe picturi murale au supraviețuit, străzile din piatră sunt intacte și pietrele “‘pas cu pas” (versiunea lor de trecere) utilizate pe atunci să treacă străzile în timpul ploilor abundente, sunt încă la locul lor. Am fost mereu impresionată de cantitatea mare de istorie a oraşului îngropat, am găsit ruinele din Pompei fascinante și a fost foarte emoționant să văd trupurile celor capturaţi de erupție.
IMG_2728_66.jpg

Courtyard of the House of Menander

″ In the darkness, you could hear the crying of women, the wailing of infants, and the shouting of men. Some prayed for help. Others wished for death. But still more imagined that there were no Gods left and that the universe was plunged into eternal darkness.″ – Pliny the Younger, A.D. 79

IMG_2682_12.jpg

Forum Baths

IMG_2741_7.jpg

Atrium room 46

IMG_2743_686.jpg
    The biggest mistake I made was to take the baby stroller with us that it is impossible to handle on those streets and to carry the child in that huge sea of ruins is very exhausting. Somehow I feel that I didn’t visit 100% of it but I’m pretty sure I’m going to go and visit again. Entirely, it was an amazing and memorable day and I found myself immediately in love with this place. 
      If you plan in the future to go and visit this incredible place is good to know that approximately five hours should be enough to see everything but it’s better to take your time and relax.        The tickets are inexpensive, are available for a full day in Pompeii or for three consecutive days if you want to have the chance to visit Pompeii and the other famous site Herculaneum. When you buy your ticket there should be available a map of the site, if you don’t receive, it’s better to ask and make sure you leave the entrance area with one. You’ll gonna need it ! Inside all locations are marked and named, they all deserve to be searched and found and believe me you will enjoy !
RO:
Cea mai mare greșeală pe care am făcut-o a fost să iau căruciorul copilului cu noi care este imposibil de împins şi manevrat pe străzile pietruite şi înclinate și sa plimbi copilul pe jos, în acea mare de ruine este foarte obositor. Într-un fel simt că nu am văzut absolut totul, dar sunt destul de sigură că voi merge din nou. În întregime, a fost o zi uimitoare și memorabila și m-am îndrăgostit imediat de acest loc.
Dacă aveți de gând, în viitor, să mergeţi și să vizitaţi acest loc incredibil, este bine de știut că aproximativ cinci ore ar trebuii să fie suficiente pentru a vedea totul. Biletele nu sunt scumpe, sunt disponibile pentru o zi întreagă în Pompei său timp de trei zile consecutive, în cazul în care doriți să vizitaţi Pompei și al doilea sit arheologic celebru Herculaneum. Atunci când cumpărați biletul ar trebui să fie disponibilă o hartă a sitului, în cazul în care nu primiți, este mai bine să cereţi și asigurați-vă că părăsiți zona de intrare cu una. Va fi nevoie de ea! În interiorul harţii toate locațiile sunt marcate şi toate acestea merită să fie căutate și găsite!
IMG_2785_344.jpg

Pompeii’s Doric Temple with a view of Mount Vesuvius 

img_2787_324

Temple of Jupiter

img_2807_4325

Exterior of Sarno Baths

20160527_164129_87.jpg

Doric Temple

20160527_161123

Main Street

20160527_160049_98

#streetwalker

 #OOthatday  
  shirt|Zara   top|London Clothing   pants|London Clothing   backpack|Parfois   superstars|Adidas

Follow:
Share:

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *