I have to do this ASAP !

     flickr_-_firepile_-_happy_pill_lush_bath_bomb     
       Possible most people believe that mothers who stay home with their children are relaxed and have time to do what they want and when they want. Perhaps there are moms so lucky somewhere in this world, with peeps around them to help and this and that, well, very good for them.
      Things change when your child is no longer a baby and celebrating three years, now, of course, it depends on how active each child is but let’s face it most at the age of three do not sleep at noon as before and are in continuous motion asking ” why ” hundreds of times a day. I reached the point where I go through the same daily routine and lately my daughter refuses to sleep more than one hour at noon. Nice, from three hours of sleep how it was before, now she decided one is just fine. An hour a day of silence is my dose of relaxation which goes so fast I can not even watch a full movie. It’s ok, I’m not complaining !
     I found something very interesting, which is one hundred percent sure peaceful and relaxing and that hour that I have available is enough to try, not every day but occasionally I think will make me feel pretty good. I knew these little bombs but I never tried them. I always liked the long baths with candles and relaxing music but when I got pregnant I did some research and learned that it is not healthy so I did quit this habit and in the last three years I did not even think about it, I mean I don’t understand baths without bubbles, I need more than 10 minutes in there and without company singing to me wheels on the bus or happy birthday ! 🙂
     So I’ve decided to try the bath bombs which are a hard-packed mixture of dry ingredients which effervesces when wet and they are used to add essential oils, scent, and color to bath water. Can be purchased or homemade and now I’m like ” welcome to Earth Alexandra, where have you been?” !
1446899749yidb4
 
    They come in many different colors, scents, shapes, sizes and are often filled with moisturizing and skin-nourishing oils. Bath bombs are meant to supplement your mineral intake for your muscles and skin and are a great way to enhance your bath. 
 
balls-1102471_960_720
 

0ad722a31daf13e8726f8e92a6cd7b56

via Pinterest @weheartit 

   
    They say that Lush Fresh Handmade Cosmetics is one of the best shops when it comes to bath bombs and not only. I did visit it once in Milan and I admit that there were a lot of interesting stuff and heavenly smelling. 
 
lush_bath_bombs

@Lush

 

 
Then this…
Embed from Getty Images  
 

2d4c38edbcafff42e814dd7319ed9ed2

via Pinterest @threeriversdeep

 
 
   
      Bath magic ! Floral baths are beneficial for health, extremely relaxing, invigorating and are perfect for babies and pregnant women as well. Creating your bath with water and flowers ( not necessary with milk ) it will relieve stress and also has an important role in enhancing the immune system. A bath able to provide freshness and affection in the soul and body  sounds great and purifying. 
   
2413988302_53abd294a1_b

via Flickr @DennisWong

 
        Now with the milk…  Well, I think everyone knows that Cleopatra bathed in milk to keep her skin  beautiful, radiant and soft. Are many fats, proteins, and vitamins available in milk which benefits the skin in many ways.  A milk bath hydrates the skin, preventing dryness and leaves your skin feeling soft and supple.  So I guess I need to create a relaxing environment, using candles, milk& water, some rose petals and playing relaxing music in the background. Maybe a movie in there, a glass of wine or a book… Joking, I have only one-hour available remember ? 🙂 
 
Have a good one, guys ! Muah xx
 
RO:

         Probabil mulți oameni cred că mamele care stau acasă cu copiii lor sunt relaxate și au timp să facă ceea ce doresc și atunci când doresc. Poate că sunt şi mame atât de norocoase, undeva în această lume, au persoane în jurul lor, le ajuta, nimic greşit şi foarte bine pentru ele.
        Lucrurile se schimbă atunci când copilul nu mai este bebeluş și împlineşte trei ani, acum, desigur, depinde de cât de activ este, dar haideți să recunoaștem că majoritatea la vârsta de trei ani nu dorm la prânz ca înainte și sunt în mișcare continuă întrebând “de ce?” de sute de ori pe zi. Am ajuns în punctul în care trec prin aceeaşi rutină de zi cu zi și în ultima vreme fiica mea refuză să doarmă mai mult de o oră la prânz. Frumos, de la trei ore de somn cum era înainte, acum ea a decis ca o oră este de ajuns. O oră pe zi de linişte este doza mea de relaxare, care trece atât de repede încât nu pot viziona nici măcar un film întreg. E în regulă, nu mă plâng!
        Am găsit ceva foarte interesant, sunt sigură că sunt minunate, conferă linişte şi relaxare și acea oră pe care o am disponibilă este suficientă pentru a încerca, nu în fiecare zi, dar şi ocazional cred că mă voi simţii destul de bine. Am știut de aceste bombe mici, dar niciodată nu le-am încercat.              Mi-au plăcut întotdeauna băile lungi cu lumânări și muzică relaxantă, dar când am rămas însărcinată, am aflat că nu este sănătos, așa că am renunţat la acest obicei și în ultimii trei ani nici măcar nu m-am gândit la asta, vreau să spun că nu înțeleg băile fără bule, am nevoie de mai mult de 10 minute acolo și fără companie cântându-mi “roțile autobuzului” sau “la mulţi ani”:)
      Așa că am decis să încerc bombele efervescente de baie care sunt un amestec bătătorit de ingrediente uscate, se topesc atunci când sunt ude și sunt folosite pentru a adăuga uleiuri esențiale, miros și culoare la apa de baie. Pot fi achiziționate sau făcute în casă.

     Se găsesc în diferite culori, arome, forme, dimensiuni și sunt adesea umplute cu crema hidratantă şi uleiuri hrănitoare. Bombele de baie sunt menite să completeze aportul de minerale pentru mușchi și piele și sunt o modalitate foarte bună de a spori baia.

     Majoritatea sunt de părere că Lush Fresh Handmade Cosmetics este unul dintre cele mai bune magazine atunci când vine vorba de bombe de baie și nu numai. I-am făcut o vizită scurtă la Milano și recunosc că erau o mulțime de lucruri interesante şi totul mirosea minunat. Apoi, aş vrea… 

      Baia magică! Băile florale care sunt benefice pentru sănătate, extrem de relaxante, revigorante şi sunt perfecte pentru copii și pentru femeile gravide, de asemenea. Crearea căzii cu apă și flori (nu este necesar neapărat şi lapte), va diminua stresul și de asemenea, are un rol important în consolidarea sistemului imunitar. O baie în măsură să ofere prospețime și afecțiune în suflet și trup sună minunat.
      Acum, cu lapte… Ei bine, legenda spune că însăşi Cleopatra se îmbăia în lapte pentru a-şi menţine pielea frumoasă, radiantă, netedă şi moale. Sunt multe grăsimi, proteine și vitamine disponibile în lapte care beneficiază pielea în multe feluri. O baie de lapte hidratează pielea, prevenind uscarea şi lasă pielea cu o senzație moale și suplă. Cred că este nevoie să îmi creez un mediu relaxant, folosind lumânări, lapte & apă, câteva petale de trandafir și muzică relaxantă în fundal, să văd cum se simte. Poate un film, un pahar de vin sau o carte… Glumesc, am doar o oră disponibilă, remember ? 🙂
       Să aveţi una plăcută, în caz că faceţi! Muah xx

 

Follow:
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *